Az alapítvány a magyar közoktatás nehéz helyzetében kíván segítséget nyújtani az Öveges József  Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulóinak és pedagógusainak egy olyan oktatási intézmény működésében, amely a Magyarország Alaptörvényében meghatározott művelődéshez való jog lehetőségét biztosítja az ott tanuló fiatalok számára.  Az alapítvány az általa támogatott iskola tanulóinak és pedagógusainak segítséget kíván nyújtani a színvonalas oktató-nevelő munka megteremtéséhez.

Az alapítvány nyitott, így ahhoz valamennyi magyar és külföldi állampolgár és jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség kapcsolódhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi , vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja. Az alapítvány pártoktól, vagy más politikai szervezetektől független, ezek támogatását nem fogadja el.

Az alapítvány neve: ÖVEGES ÖREGDIÁK ALAPÍTVÁNY
Az alapító: PAPP LÁSZLÓ olimpiai bajnok Budapest, XII. Óra u. 6 szám alatti lakos
Az alapítvány székhelye: 1118 Budapest, Beregszász út 10.

Az alapítvány kiemelten támogatja:
– az iskola felszereléseinek, szemléltető eszközeinek bővítését, korszerűsítését,
– a szakmai színvonal emelését,
– a korszerű technikák beszerzésének lehetőségét,
– a minőségi oktatás, a vizuális nevelés feltételeinek megteremtését,
– a számítástechnikai oktatás feltételeinek bővítését,
– az idegen nyelvek színvonalas oktatásához szükséges tárgyi feltételek bővítését (nyelvi labor, audiovizuális eszközök)
– a sportban kiemelkedő eredményt elért tanulókat,
– ünnepeink és iskolai rendezvényeink méltó megtartását,
– a tanulók kirándulásait és táborozásait,
– a pedagógusok számára hivatalosan kiírt pályázatokon való részvételüket, jutalmazásukat,
– az iskola tanulóinak részvételét és jutalmazását a különböző szaktárgyi versenyeken.

HA SZÁNDÉKAINKKAL EGYETÉRT, ÉS MÓDJÁBAN ÁLL ANYAGILAG SEGÍTENI AZ ALAPÍTVÁNYT, KÉRJÜK, AZ ALÁBBI SZÁMLASZÁMRA UTALJA TÁMOGATÁSÁT:

ÖVEGES ÖREGDIÁK ALAPÍTVÁNY 1118 Budapest, Beregszász út 10.
Adószám: 18231399-1-43
Számlaszám: ERSTE BANK 11991102-02187789-00000000