BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
ÖVEGES JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

OM azonosító: 203031
1118 Budapest, Beregszász út 10. 
e-mail: oveges@oveges.hu
www.oveges.hu

Az Öveges József  Szakgimnázium és Szakközépiskola köszönti jövőbeni tanulóit!

 Iskolánk a főváros legnagyobb és legrégebbi szakképző intézményeinek egyike. 2009-ben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. Elődeink között van Ganz Ábrahám, a magyar ipar úttörője, Süss Nándor, az Állami Mechanikai Művek megalapítója, de Zipernowszky Károly, Mechwart András, Kandó Kálmán, Bláthy Ottó és Eötvös Loránd is, a magyar tudomány és technika kiemelkedő képviselői.

Az intézmény most Öveges József professzor nevét viseli, aki keresztény humanizmusának európaiságával a magyar pedagógia számára megmutatta, hogyan lehet egy tantárgyon, a fizikán keresztül az egész világot megmutatni, és a személyiség egészét nevelni.

Elődeink szellemi hagyatékát visszük tovább mindennapi munkánkban. Kiemelt figyelmet szentelünk a természet- és műszaki tudományoknak.

Kiterjedt kapcsolataink vannak termelő üzemekkel, vállalkozásokkal, szakmai és civil szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, a műszaki innováció bázisaival. Ezek a kapcsolatok hasznosulnak oktató- és nevelőmunkánkban.

Az iskolánk iránti érdeklődést bizonyítja, hogy évente közel 1000 diák tanul falai között iskolarendszerben, nappali és esti tagozaton. Ezt a létszámot 4-500 hallgató egészíti ki a felnőttképzés keretében.

A tanulmányi- és a versenyeredmények bizonyítják munkánk sikerességét.

Pedagógiai programunk az érettségi és a szakmai vizsga célját tűzi a diákok elé. Ehhez többféle utat biztosít, lehetőséget adva az egyéni törekvések, érdeklődés érvényesülésének is.

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai formában folyik az oktatás.

A szakgimnázium négy éve alatt a tanulók közismereti tárgyakat, idegen nyelvet, informatikát tanulnak, felkészülhetnek emelt szintű érettségire, szakmai alapozó ismereteket és gyakorlatot szerezhetnek három szakmacsoportban:

gépészet,
az elektrotechnika-elektronika,
környezetvédelem területén.

Az érettségi után különböző szakmákat tanulhatnak illetve technikusi képzésben vehetnek részt.

szakközépiskolába jelentkezők 3 év alatt szakmunkás bizonyítványt szerezhetnek.

A képzés
gépészet,
a közlekedés valamint
az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban történik.

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók többsége két év további tanulás után érettségi vizsgát tehetnek, illetve második, kiegészítő szakmát is szerezhetnek.

Iskolánk sok ezer szakembert adott már a magyar iparnak, az országnak, Európának. Várjuk az újak jelentkezését is.

Köztük a sajátos nevelési igényű, elsősorban diszlexiás diákokat, kiknek oktatása során több mint másfél évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezünk.

A magyar gazdaságnak, a munkaerőpiacnak ma különösen nagy szüksége van a középfokú végzettségű műszaki szakemberekre. A sikeres szakmaválasztást pályaorientációs foglalkozásokkal segítjük.

Az iskolánk által oktatott szakmák jó elhelyezkedési lehetőséget, biztos felnőtt egzisztenciát kínálnak

a gépi forgácsoló,
a hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,
a villanyszerelő,
a motorkerékpár-szerelő,
az erősáramú elektrotechnikus,
a gépgyártástechnológiai technikus és
az elektronikai technikus szakmában.

Iskolánkban színes diákélet zajlik. Diákönkormányzat, gazdag könyvtár, sportlétesítmények, számítógéppark, Internet, hazai és külföldi táborok, szakmai tanfolyamok, kirándulások segítik a tanulást, a hasznos időtöltést.

Vidéki tanulóink kollégiumi elhelyezést igényelhetnek.

Ha további információra van szükség, a kérdésekre válaszol Kapás István a 246-1579/129 telefonszámon.

E-mail címünk: oveges@oveges.hu.