Fejlesztés

 

Logopédia

 

Pszichológia

 

Híres diszlexiások

 

MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály

 

Segítő pedagógusok munkaközössége

Munkaközösségünk a tanulási zavarral vagy nehézséggel élő tanulóink fejlesztését, támogatását végzi. Elsődleges feladatunk a különböző szintű és jellegű tanulási problémákkal küzdő tanulóink segítése az iskolai beilleszkedésben és helytállásban. Célunk, hogy a diákokat úgy segítsük, fejlesszük, hogy belülről építkezve minél könnyebben megvalósíthassák önmagukat, elképzeléseiket.

Feladataink:

  1. Egyéni és kiscsoportos fejlesztés

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóinkról fejlesztési tervet kell vezetnünk. Ezek a dokumentumok jó támpontot biztosítanak az egész éves munkaterv kidolgozásában.

Iskolánk 9. osztályos tanulóit minden tanév elején felmérjük. A fejlesztő foglalkozások rendjének kialakításában ez a szűrés, a szakvéleményekben leírt megállapítások és az egyéni osztályzatok, iskolai helytállás adnak támpontokat.

A 9. és a 10. osztályos diákoknál még a készségfejlesztésen és az egyéni tanulási utak megtalálásán van a hangsúly. 11. és 12. évfolyamon egyre inkább előtérbe kerül a tanulásmódszertan fejlesztése és az önálló szövegalkotás készségének kialakítása, mindez az érettségire és a szakmai záróvizsgákra való felkészülés jegyében.

 

  1. Módszertani segítés, tanárokkal való együttműködés, szülőkkel való kapcsolattartás

A módszertani együttműködés legfontosabb eleme az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szakoktatókkal való kapcsolattartás. Ennek szintje, minősége változó. Függ a diákok problémáitól, a pedagógusok személyiségétől. Törekszünk a minél korrektebb, a diák szempontjából legeredményesebb együttműködésre.

Az iskolai programokban nem csupán résztvevők vagyunk, hanem gyakran szervezők is. A szülőkkel általában egy-egy vizsgálat miatt vagy szülői értekezleteken, fogadóórákon találkozunk, gyakran e-mailen keresztül vagy telefonon tartjuk velük a kapcsolatot.

  1. Szakmai és módszertani együttműködés más intézményekkel

Rendszeresen szervezünk konferenciákat és tanfolyamokat, ahol előadóként is jelen vagyunk. Rendszeresen teszünk eleget olyan felkéréseknek, amikor más intézmények, szervezetek rendezvényére hívnak minket előadónak.

Tagjai vagyunk a Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztályának, és több más speciális szervezetben is képviseljük az iskolát.

Munkaközösségünk volt és jelenlegi tagja egy magyar szakos kollégával karöltve 2011-ben és 2012-ben elkészítettek egy kétrészes tanulásmódszertani kézikönyvet, amelyek az osztályfőnöki órán nagyszerűen alkalmazhatók a tanulók megsegítésére (Borbély Anikó, Botos Réka, Turcsik Katalin: Tanulásmódszertan órák – Osztályfőnöki órák keretében).

Iskolánk 2011-ben kapta meg a diszlexiás-barát iskola védjegyet. Ehhez a címhez komoly feltételeknek kell megfelelni. Munkaközösségünk tagjai folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél több diáknak tudjanak segíteni képességeik fejlesztésében és kibontakoztatásában.

Munkaközösségünk tagjai hozták létre a „Diszlexia a középiskolában” című Facebook oldalt, ahol naprakész információk és módszertani ötletek várják az odalátogató érdeklődőket (https://www.facebook.com/diszlexiaakozepiskolaban/).

Az iskolánkban gyakorlatot teljesítő ELTE-s gyógypedagógus alap illetve mesterképzésben és fejlesztőpedagógus továbbképzésben résztvevők számára hospitálási és konzultációs lehetőségeket biztosítunk.

Az iskola „Tanulási zavarok a középiskolában” című, 60 órás  pedagógus-továbbképző akkreditált tanfolyamán bemutatóórákkal és előadásokkal veszünk részt.

Voltak nálunk más kerületekből és városokból segítő pedagógusok és civil szervezetek is, hogy megismerjék mindennapi tevékenységünket. Erre mindig nyitottak vagyunk.

  1. Szakvélemények követése és frissítése

A 4/2010.(i.19.) sz. OKM rendelet értelmében minden év június 30-ig el kell juttatnunk a vizsgálókhoz az összes olyan tanulóra vonatkozó kérést, anyagot, akik a következő tanévben kontrollkötelesek lesznek. Mindez nem csak azért fontos, hogy minél szakszerűbb fejlesztést kaphassanak diákjaink, hanem azért is, mert az érvényes szakvélemények jogosítják fel a diákokat kedvezményekre, illetve tantárgyi felmentésekre, valamint az iskola is ezek alapján jut többlettámogatáshoz, melynek révén lehetőség van órabontásra, fejlesztésre, konzultációs klubra, stb.

A kontrollkérelmek, felmentések intézése, az ezzel járó adminisztráció, kapcsolattartás, vélemény- és kérvényírás, az ügymenetek kézben tartása folyamatos feladatunk.