Bartók Erika – Kazal Kolos: Diszlexia otthon
(Varázsbetű Programfejlesztő Műhely, 2008)
A diszlexia okai, tünetei, következményei. Hová lehet fordulni, mit tehet a szülő –ötletek az otthoni fejlesztéshez.

Faludy Alexander – Faludy Tanya: És szertefoszlik a homály – Egy diszlexiás kisfiú sikertörténete
(Logopédiai Kiadó, 1996)
Egy angol kisfiú története a saját és édesanyja szemszögéből.

Thomas Gordon: P.E.T. – A gyermeknevelés aranykönyve
(Gordon Kiadó Magyarország Kft., 2017)
Klasszikussá vált kézikönyv a gyermeknevelés alapelveiről szülők számára – egy humanisztikus és egyben gyakorlatias megközelítés.

Gyarmathy Éva: Diszlexia – A specifikus tanítási zavar
(Lélekben Otthon Kiadó, 2007)
A szerző a diszlexiát nem fogyatékosságnak, hanem sajátos gondolkodásmódnak tartja, s az eddig megszokotthoz képest eltérő szempontok szerint mutatja be. Egyúttal új megoldásokat keres és jól használható gyakorlati ismereteket nyújt.

Harmatiné Olajos Tímea: Kit zavar a tanulási zavar? A tanulási zavarok társas és érzelmi oldala
(Pedellus Tankönyvkiadó, 2014)
A tanulási zavarok témakörének pszichológiai szempontú körüljárása, elsősorban a család és az iskola szemszögéből.

Horgas Tamásné: Sikeres magyar diszlexiások
(2018)
Az interjúkötetben olyan diszlexiás személyekkel készített interjúk olvashatók, amelyekből kiderül, hogy hogyan lehet megküzdeni ezzel a problémával, hogyan lehet ezzel együtt élni. A kötetben olyan ismert emberek is nyilatkoznak, mint Béres Alexandra vagy Dragomán György.

Horváth Sándorné: Középiskolás és felnőtt dysgraphiás, dyslexiás tanulók fejlesztésének módszere
Forrás: http://fejlesztok.hu/modszerek/191-kozepiskolas-es-felnott-dysgraphias-dyslexias-tanulok-fejlesztesenek-modszere.html.
Hasznos tanácsok, amelyek a gyakorlatban is alkalmazhatók.

Kazal Kolos (szerk.): Hasznos tanácsok pedagógusoknak
Forrás: http://www.diszlexia.info/hasznostanacspeda.htm.
Hasznos tanácsok nem csak pedagógusoknak, amelyek a mindennapokban is alkalmazhatók.

Karin Elke Krüll: A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek
(Akkord Kiadó, 2000)
A számolási gyengeség (diszkalkulia) kezelést igénylő fejlődési zavar. Ez a könyv főleg a gyakorlati tennivalókkal foglalkozik. 

Máté Gábor: Szétszórt elmék. A figyelemhiány zavar új gyógymódja
(Libri Könyvkiadó, 2018)
Ebben a könyvben a szerző saját tapasztalatait is felhasználva mutatja be a probléma eredetét, valamint új módszereket kínál azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akiknek nap mint nap meg kell küzdeniük a figyelemzavar és a hiperaktivitás okozta gondokkal.

Jean Métellus – Rosemary Saunders: Hurrá, diszlexia!
(K.u.K. Könyv- és Lapkiadó Kft., 2006)
A diszlexiások iskolai helyzetének és a nehézségek okainak elemzése, gyakorlatias nézőpontból.

Szűcs Marianna: Esély vagy sorscsapás? – A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon
(Universitas, 2003)
A könyv azokról az ép, nemritkán magas intellektusú gyermekekről és fiatalokról szól, akik olyan magatartási, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdenek, melyek hátterében hiperaktivitás és figyelemzavar áll.

Paul H. Wender: A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt – Figyelemzavar egy egész életen át
(Medicina Könyvkiadó, 1999)
A hiperaktív emberre jellemző nyughatatlanság, meggondolatlanság, impulzivitás, dühkitörések mögött nem rossz természet, „rosszaság” van, hanem jól nyomon követhető, diagnosztizálható és – ami a legfontosabb – gyógyítható betegség.

Charlotte Zillmann: Iskolai kudarcok – Rosszul tanuló tehetséges gyerekek
(Akkord Kiadó, 2002)
Az iskolai kudarcok okai, a szülői és tanári támogatás és megelőzés lehetőségei.

Carol Vorderman: Segíts a gyerekednek! – Tanulási technikák lépésről lépésre
(HVG Könyvek, 2017)
Ez a kiadvány ajánlott az általános iskolásoktól kezdve egészen az egyetemistákig, valamint a szülőktől a tanárokig. A könyv lépésről lépésre mutat be olyan technikákat, módszereket, amelyek könnyen elsajátíthatók és alkalmazhatók az órákon, a vizsgákon, különböző megmérettetéseken.

Könyvajánló szakembereknek

Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene
(Trezor Kiadó, 2006)
A szerző az olvasás fogalmától, definíciójától indítva mutatja be az olvasás folyamatát, a különböző modelleket, valamint az olvasási nehézséget, zavart is.

Csépe Valéria: Az olvasás és írásképesség zavarai. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2000)
Az olvasás és az írásképesség zavarairól, azok okairól, hátteréről szakértő szemmel.

Csépe Valéria: Az olvasó agy
(Akadémiai Kiadó, 2006)
Mindent a diszlexiáról!

Csépe Valéria: Az olvasás, az írás és a számolás zavarai. In: Kállas János – Bende István – Karádi Kázmér – Racsmány Mihály (szerk.): Bevezetés a neuropszichológiába.
(Medicina Könyvkiadó, 2008)
Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Bevezetes_a_neuropszichologiaba/ch12.html.
Az egyes zavarok agyi hálózatának bemutatása, a problémák típusainak részletezése és a diagnosztika kiemelt szerepének hangsúlyozása.

Csépe Valéria: Az olvasás zavarai és a diszlexia. In: Pléh Csaba – Lukács Ágnes (szerk.): Pszicholingvisztika. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv.
(Akadémiai Kiadó, 2014)
A szerző eddigi munkásságának bemutatása, a modern kutatások tanulságainak megfogalmazása. Mindent a diszlexiáról.

Csobay Ildikó – Gál Judit – Kecskés Ádám: Diszlexia – más szemüveggel
(Logopédia Kiadó, 2012)
Különleges szemüveg a diszlexia egyes formáinak kezelésére.

Andrew L. Ellis: Olvasás, írás, diszlexia
(Tas Kiadó, 2004)
A kognitív pszichológusok által végzett kutatások tanulságainak összefoglalása, az olvasás, az írás, a helyesírás és ezek zavarainak bemutatása.

Arthur Englbrecht – Hans Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály!
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 1999)
Hogyan befolyásolható a tanulási akadályozottság pedagógiai eszközökkel kisiskolás korban? Erről is szól a könyv.

Fejlesztő Pedagógia – Diszlexia különszám
(Mentor-Szanator Kft., 1999)
Mindent a diszlexiáról, elsősorban szakembereknek.

Thomas Gordon: T.E.T. – A tanári hatékonyság fejlesztése
(Gordon Kiadó Magyarország Kft., 2010)
Klasszikussá vált kézikönyv a gyermeknevelés alapelveiről pedagógusok számára – egy humanisztikus és egyben gyakorlatias megközelítés.

Gósy Mária: Pszicholingvisztika
(Osiris Kiadó, 2005)
Az olvasás folyamata, a diszlexia okai, fajtái és különböző modelljei.

Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban
(Nikol, 2007)
Olvasási nehézséggel és zavarral küzdő gyermekekkel készült vizsgálatok, a kutatási eredmények beépítése a mindennapi oktatás-nevelés folyamatába.

Gráczi Tekla Etelka: Diszlexiás és tipikus fejlődésű gyermekek beszédfeldolgozásának vizsgálata
(Beszédkutatás 2009. c. folyóirat, 202–214.)
A diszlexiás gyermekek beszédpercepciójáról szóló vizsgálat elsősorban a szakembereknek szolgál tanulságként.

Gyarmathy Éva: Diszlexia a digitális korszakban
(Műszaki Könyvkiadó, 2012)
A könyv a digitális-információs kor kultúráján keresztül mutatja be a diszlexiát.

Harmatiné Olajos Tímea: Tehetség, alulteljesítés és tanulási zavar
(Didakt Kiadó, 2013)
A jelenségkör megismerésén kívül bepillantást nyerhetünk a diagnosztikai eszköztárba és a prevenciós lehetőségekbe is.

Józsa Krisztinán (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése
(Dinasztia Kiadó, 2006)
Hogyan fejlődött az olvasás, és mi is az tulajdonképpen? Megtudhatjuk az egyes kutatásokból, leírásokból.

Beate Lohmann: Diszlexiások az iskolában
(Akkord Kiadó, 1998)
Az olvasás és írás zavara miatti kudarcok és az ezekből eredő magatartásbeli, beilleszkedési problémák, a segítségnyújtás módjai.

Lőrik József: Jól és gyengén olvasó gyermekek olvasása (idő- és hibajellemzők). In: Gyógypedagógiai Szemle 34. évfolyam 3–4. szám
(2006)
Forrás: http://www.mlszsz.hu/files/lorik_I_resz(J%C3%B3l%20%C3%A9s%20gyeng%C3%A9n%20olvas%C3%B3k,%20GYOSZE).pdf, http://beszedjavitas.hu/repository/2068.pdf.
Egy kutatás tanulságainak összefoglalása.

Lőrik József: A gyermeki fonológiai tudatosság megismeréséről. In: Beszédgyógyítás. 17. évfolyam 2. szám
(2006)
A cikk az olvasás kulcsfontosságú alapjáról, a fonológiai tudatosságról szól.

Meixner Ildikó: Munkásságom tézis-szerű összefoglalása
(1995)
Forrás: http://www.diszlexia.info/mexinertezis.htm.
Meixner Ildikó több évtizedes – diszlexiás gyermekekkel foglalkozó – munkásságának tapasztalatait tartalmazó olvasmány.

Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere
(Meixner Műhely, 2012)
A könyvben a diszlexiával küzdők vizsgálatáról, a reedukáció alapelveiről és különböző módszerekről olvashatunk.

Jean Métellus – Rosemary Saunders: Hurrá, diszlexia!
(K.u.K. Könyv- és Lapkiadó Kft., 2006)
A diszlexiások iskolai helyzetének és a nehézségek okainak elemzése, gyakorlatias nézőpontból.

Mohai Katalin: Kisiskolás diszlexiás tanulók kognitív funkcióinak sajátosságai In: Magyar Pszichológiai Szemle 59. évfolyam 1. szám
A cikk a sikertelen tanulási teljesítmények mögött meghúzódó pszichikus folyamatokat mutatja be egy gyerekcsoporttal végzett vizsgálat tükrében.

Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek
(Medicina Könyvkiadó, 2005)
A szerző az olvasási, írási, helyesírási, számolási és nyelvi nehézségeken kívül szót ejt a figyelemhiányos, hiperaktív, koordinációs és érzelmi problémákról is.

Tánczos Judit: Baj van a tanulással – Módszerek a tanulási zavarok korrigálásához
(Pedellus Tankönyvkiadó, 2006)
A tanulási zavarral küzdő diákok integrált nevelésének és oktatásának fontosabb kérdései, gyakorlati segítség az érintett pedagógusok számára.

Tánczos Judit: Nyelvtanulás és diszlexia – Módszerek tanulási zavarral küszködő tanulók idegennyelv oktatásához
(Pedellus Tankönyvkiadó, 2008)
Olyan tanulási és tanítási módszerek bemutatása, amelyek a tanulási zavarral küzdők nyelvtanulását könnyítik meg.

Torda Ágnes (szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok köréből
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996)
A tanulási zavarok sokfélesége, diagnosztikája és a fejlesztés kérdései.

Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjai
(Pedellus Tankönyvkiadó, 2005)
Az olvasás pszichológiai megközelítése, az olvasáshoz szükséges készségek részletezése, különböző szövegek olvasása és modellezése.